ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ (โครงการจัดตั้ง)

The ASEAN Studies Center at PSU is created under the President’s university internationalization policy. It will be the university’s gateway for ASEAN related matters, both inside and outside academia. Its main responsibility will be the setting up of an ASEAN Learning Center that will nurture the knowledge and information essential to understanding and interacting with ASEAN in these rapidly changing times. The center will facilitate and support collaborative activities, utilizing a multidisciplinary approach that will synergize the university’s resources in effective and sustainable ways. The center will promote relevant research by our PSU-ASEAN experts to serve wider communities. It will inspire people to become valued ASEAN citizens.

Vision
Our Strategic Vision for the PSU ASEAN Studies Center: “The PSU-ASEAN Studies Center will connect PSU and ASEAN in order to nurture both knowledge and the flow of people and information within ASEAN. We will help individuals become valued ASEAN citizens”.

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่าง ม.อ. กับ อาเซียน ทั้งข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และบุคลากร นักศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่การเป็นพลเมืองคุณภาพของอาเซียน

Mission
 1. Setting up an ASEAN Learning Center of excellence.
 2. Facilitating the two-way connection of information, knowledge, and opportunities.
 3. Searching for opportunities from ASEAN for PSU organizations, staff, and students.
 4. Promoting the academic leadership of our faculty to become ASEAN experts.
 5. Creating new research of direct relevance to ASEAN, Thailand, and PSU.
 6. Integrating PSU knowledge and expertise to deliver quality academic services including consulting, training etc. both inside the university and in other communities, in a sustainably manner.

ข้อมูลคณะ

Objectives
 1. To be PSU’s focal point for the integration of a multidisciplinary approach on ASEAN related issues.
 2. To be an ASEAN Learning Center supporting decision making, both inside PSU and in other communities.
 3. To be an effective means of connecting PSU to ASEAN, both within and outside PSU.
 4. To promote PSU-ASEAN academic leadership.
 5. To deliver quality academic services to communities, in a sustainably manner.
 6. To support the Regional ASEAN Studies Center set up by Thailand, and established under ASEAN Vision 2025.

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงาน : ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 4 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC-1)
15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 9391
เว็บไซต์ : asean.psu.ac.th
Facebook : ASEAN Studies Center, PSU