ตรา สัญลักษณ์ ดอกไม้ และสี

ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ (Official Emblem)

ประกอบร่วมด้วย มหาพิชัยมงกุฎ จักรตรีศูล ตัวอักษร ม.อ. และชื่อมหาวิทยาลัย

พระมหาพิชัยมงกุฏ คือ ศิราภรณ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญ แสดงว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์
จักรกับตรีศูล คือ ตราเครื่องหมายประจำราชวงศ์จักรี
อักษรย่อ ม.อ. คือ เป็นอักษรย่อจากพระนามเดิมของสมเด็จพระบรมราชชนก เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช
สงขลานครินทร์ คือ พระอิสริยยศที่พระบรมราชชนก (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5) โปรดเกล้าฯ สถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช ขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นเกียรติแก่เมืองสงขลา

โลโก้ PSU (Official PSU Logo)

โลโก้ PSU เป็นสัญลักษณ์เพื่อใช้ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้เป็นที่รู้จักในกว้าง นำเสนอภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่มีหัวคิดก้าวหน้าและเป็นมิตร

โลโก้ PSU ประกอบด้วย ตัวอักษร PSU สีน้ำเงิน และ สัญลักษณ์ Navigation Maker สีฟ้า ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวของการเดินทาง โดยมี “จุดหมาย” และ “จุดเริ่ม” เป็นสิ่งยึดมั่น ให้ทิศทาง ผลักดันให้ลงมือ และไม่ย่อท้อกับทุกอุปสรรค ไม่ว่าจะเป็นสังคมแห่งการทำงาน วิจัย การคิดค้นนวัตกรรม และการเป็นที่พึ่งสังคมของมหาวิทยาลัยในการสร้างอนาคตที่ดีขึ้น หรือโลกแห่งการค้นหาความฝัน การค้นพบศักยภาพตัวเอง การเรียนรู้ และการได้รับประสบการณ์จริงของนักศึกษา เพื่อพร้อมเผชิญกับชีวิตจริงของการทำงาน

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย (Flower of University)

ดอกไม้ คือ ดอกศรีตรัง (Jacaranda filicifolia (Anders) D.Don)

สีประจำมหาวิทยาลัย (PSU Official Color)

สีน้ำเงิน (Navyblue)